KIRCAALİ

Kırcaali
Bulgaristan haritasında Kırcaali
Bilgiler
İl Kırcaali
Nüfus: 63.164 (14.12.2006)
Rakım: 275 m
Posta kodu: 6600
Telefon kodu: 0361
Koordinatlar: 41° 39' kuzey

25° 22' doğu

Coğrafya

Doğu Rodop dağlarının ovasında, Arda ırmağının kıyısında bulunan kent. Sofya'dan 259, Filibe'den 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kırcaali‚ Hasköy şehrinden ise sadece 50 kilometre uzaklıkta. Ayrıca Kırcaali Avrupa Transport programı kapsamında koridor 9 projesi içinde. [1]

Tarih

1607 yılında Osmanlı Türklerince Kırcali adıyla kuruldu. 1878 Berlin Antlaşmasına göre, Doğu Rumeli ilinde kaldı; bu ilimizin Bulgaristan Prensliğinekatılmasından sonra, şehir Türkiye'ye bırakıldı; Balkan savaşında (1912-13) Bulgarlarca işgal edildi. Zengin Osmanlı mirasıyla uzun yıllar rodopların en gelişmiş kenti olmuştur.

Alevi-Bektaşi bir kişi olduğu anlaşılan Kırca-Ali'nin kendi adını taşıyan kentte Osmanlı döneminden kalma türbesi vardı, ama son yıllarda bu, yakın türk köylerinden Sağırlar'a (Gluhar-Глухар) nakledildi. Şimdi ne halde olduğu bilinmemektedir.

Kırcaali, Osmanlı devrinde ticaret yollarının üzerinde kaldığı için erken gelişmiş bir kenttir. Bu yüzden Kırcalililer ticari zekalarıyla tanınırlar. Hatta bu konu Kırcaali'ler Bulgaristan'ın yahudileridir esprisinin doğmasına neden olmuştur.

Demografik Yapı

1920 yılında nüfusu 4.417, 1926 yılında 6.487 idi; bu yuıllardan sonra kent pek hızlı bir gelişme gösterdi. 1910 yılında'da basılan bir Osmanlı salnamesine göre, Kırcaali'de yalnızca 226 Bulgar vardı, geri kalan nüfusun hepsi müslüman türktü. 1950 öncesinde dahi nüfusunun hemen hemen tamamı Türk iken, zamanla Türklerin Türkiye'ye göçmesi ve yerlerine Bulgar ve Çingenelerin yerleşmesiyle demografik yapısı biraz değişmiştir. 1985'te dolaydaki üç köyle birleştirilen Kırcaali şehri Hasköy iline bağlandı.

2001 Bulgaristan nüfus sayımında Kırcaali Valiliği geneli için 164.000 nüfus rakamı verilmiştir. Mensup olunan etnik grup ve anadil için beyana dayalı veriler 101.000-101.500 Türk, 55.000-57.000 Bulgar şeklindedir. Dini aidiyet konusunda 114.000 kişi Müslüman, 35.500 kişi Hristiyan olduklarını belirtmişler, 13.500 kişi bu konuda bildirimde bulunmamıştır. 55.000 Bulgar olmasına rağmen 35.000 hristiyanın olması Kırcaali'de 20.000 kadar Pomak'ın yaşadığını göstermektedir. Aslında Pomakların kendi dilleri vardır ancak artık pek yaygın olarak kullanılmamakta. Kırcali'de 1.200 kadar da Çingene olduğu anlaşılmaktadır. Kırcaali şehrinin nüfusu ise 2006 son verilerine göre 63.164'tür.

Politika

Yerel yönetimler tamamen Türklerin elindedir. 2005 Bulgaristan Genel Seçimleri'nde Kırcali eyaletinden seçilen 5 milletvekilinden 5'i de Türktür. Türk azınlık ağırlıklı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların % 67.32'sini almıştır. Kırcali milletvekillerinin isimleri Ahmet Demir Doğan (HÖH Başkanı), Lütfü Ahmet Mestan, Remzi Durmuş Osman, Ünal Tasım ve Necmi Niyazi Ali'dir ve Kırcali şehri belediye başkanı Hasan Aziz'dir.

Ekonomi

Kırcaali Bulgaristan'ın en hızlı gelişen şehirlerinden bir tanesi. Yıllık 30 milyon leva para akışı olmaktadır. Makine, besin , tütün vb. sanayiileri ve oto montaj fabrikası bulunur. Arda ırmağı boyunca çıkarılan tütünün büyük bölümü burda depo edilir.

SAAT
 
Reklam
 
BULGARİSTAN TÜRKLERİ
 
Bulgaristan yaklaşık 8.5 milyon nüfuslu küçük bir Balkan ülkesidir.Nüfusunun ekseriyetini Bulgar, Türk, Pomak Türkü, Makedon, Sırp, Gagavuz, Ulah, Rum, Tatar, Çingene, Yahudi, Ermeni, Rus v.s. etnik grupları oluşturmaktadır.Bu genel nüfus içinde Türk nüfusunun önemli yeri vardır. Türk kavimleri bu ülkeye IV.yüzyıldan başlayarak XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar akın etmişler ve buraya yerleşmişlerdir.Bu göçler neticisinde Bulgaristan her milletten ziyade Türk milletine bağlı kavimlerin ve boyların uğrağı ve yurdu olmuştur. Osmanlı Türkleri Bulgaristan topraklarını fethettikleri sırada Trakya ve Rodoplarda olduğu gibi, Dobruca, Deliorman, Gerlova, Tozluk, Aydos yöresi ve Tuna boyunda Türkler ve Türkçe yerleşim adları taşıyan şehir ve köylerle beraber, mahale ve bucaklar bulmuşlardır. Bu yörelere ilk yerleşen Türk kavimi Hunlar olmuştur.Hun Türklerinden sonra Karadeniz'in kuzeyinden Balkan'lara çeşitli Türk soy ve boyların(Avar, Bulgar Türkleri, Peçenek, Oğuz, Kuman, v.b.)akını başlamış,bunu güneyden Babeki, Çepni ve Osmanlı Türklerinin akınları izlemiştir.

TARİHÇEMİZ
 
biz kimiz nerden geldik
 

 
Bugün 1 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=